WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Zakończenie szkolenia ( opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej )

 2019-09-05

W dniu 30.08.2019 r. zakończyło się szkolenie „Opiekun osoby starszej, niepełnosprawnej lub zależnej” w którym brało udział 5 uczestników projektu „Aktywny Pątnów” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Uczestnicy szkolenia odbyli zajęcia teoretyczne oraz zajęcia praktyczne, w ramach których nauczyli się jak dokonać pielęgnacji osoby leżącej, zmienić pampersa czy też zabandażować poszczególną partię ciała. Poznali również metody pracy z osobami starszymi, niepełnosprawnymi i zależnymi oraz jak udzielić pierwszej pomocy. Uczestnicy szkolenia podczas rozpoczęcia zajęć otrzymali materiały szkoleniowe zapewnione przez firmę zajmującą się organizacją i przebiegiem szkolenia. Na zakończenie wszyscy uczestnicy przystąpili do egzaminu końcowego, który zakończyli z wynikiem pozytywnym, dlatego też otrzymali na zakończenie zaświadczenia i certyfikaty o ukończeniu szkolenia.