WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog nad nami” – realizowany w Przedszkolu w Pątnowie

[ 2019-06-27 ]
Program Edukacji Ekologicznej pn. „Smog nad nami” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania: 10 205,68 PLN
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 9 185,00 PLN.
opis zakresu projektu:
W roku szkolnym 2018/2019 w Publicznym Przedszkolu w Zespole Szkół samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie realizowano projekt pod hasłem „Smog nad nami”. W ramach projektu zakupiono pomoce dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną, które wzbogacają i uatrakcyjniają zajęcia. Zakupiono również zabawki edukacyjne, dzięki którym dzieci poprzez zabawę i obserwację zostały zachęcone do zaangażowania się w działania na rzecz ochrony naszego środowiska. Atrakcyjne, ciekawe pomoce dydaktyczne i zabawki przyczyniły się do aktywnego uczestnictwa dzieci w zajęciach i warsztatach organizowanych w ramach projektu. Dzieci wraz z rodzicami brały aktywny udział w akcjach: „Zielone płuca”, „Bez samochodu do przedszkola”, „Chcemy oddychać świeżym powietrzem” oraz w konkursach „Jak pięknie u nas jest”, „Najgroźniejszy smog” oraz w quizie ekologicznym „Mały ekolog”. Uczestniczyły w wycieczce do Stacji Pomiaru Zanieczyszczeń Powietrza w Wieluniu. Na warsztatach edukacyjnych prowadzonych przez Ośre4dek Działań Ekologicznych „Źródła” dzieci czynnie poznawały i obserwowały niektóre właściwości powietrza oraz sposoby jego oczyszczania.