WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje powietrze” – realizowany w Przedszkolu w Dzietrznikach

[ 2019-06-27 ]
Program Edukacji Ekologicznej pn. „Moje powietrze” – realizowany w Publicznym Przedszkolu w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl
wartość ogólna zadania: 11 090,86 PLN
wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 9 981,86 PLN.
opis zakresu projektu:
W okresie od 10.10.2018 do 30.06.2019r. 45 przedszkolaków Publicznego przedszkola w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły zostało objętych programem „Moje powietrze”. Głównym celem programu było wyrabianie właściwego stosunku do ochrony naturalnego środowiska z jednoczesnym zrozumieniem jego związku ze zdrowiem oraz stymulowanie dziecięcej aktywności w kierunku poznania i rozumienia otaczającej przyrody.
W trakcie realizacji programu dzieci uczestniczyły w licznych wycieczkach. Podczas wycieczki do Szkółki Leśnej w Mierzycach dzieci wzięły udział w zajęciach terenowych dotyczących czystości powietrza i znaczenia drzew. Podczas wycieczki do Wielunia wychowankowie mieli możliwość zobaczenia stacji zanieczyszczeń powietrza. Wycieczka do Bełchatowa obejmowała zwiedzanie interaktywnej ekspozycji, która podzielona była na dwie części: pierwsza z nich poświęcona była procesowi powstawania węgla brunatnego i przybliżała czasy sprzed milionów lat, w drugiej natomiast uczestnicy dowiedzieli się, jak wydobywa się węgiel brunatny i przetwarza na energię elektryczną w bełchatowskich „Gigantach” czyli Kopalni Węgla Brunatnego i Elektrowni Bełchatów. W czerwcu dzieci odwiedziły las Łagiewnicki i uczestniczyły w warsztatach terenowych poruszających temat powietrza, źródeł jego zanieczyszczeń oraz zasad funkcjonowania organizmów w środowisku przyrodniczym.
W ramach programu dzieci uczestniczyły również w cyklu warsztatów poruszających tematykę zanieczyszczeń powietrza. Dotyczyły one problemów spalania śmieci w domach, wprowadzały pojęcia niska emisja, kwaśne deszcze, smog. Zdobytą wiedzę dzieci wykorzystały w quizie i konkursach o tematyce ekologicznej.
W ramach programu zaplanowane były ponadto różnorodne akcje, podczas których dzieci mogły pochwalić się i podzielić wiedzą dotyczącą zanieczyszczeń powietrza.
Program zaangażował w sposób czynny dzieci, rodziców i środowisko lokalne oraz stworzył możliwość szerszej edukacji na temat zagrożeń związanych z niską emisją pyłów i szkodliwych gazów.