WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Festiwal Piosenki Złoczew 2016

[ 2016-02-12 ]

I. Patronat i organizatorzy
Organizatorem Festiwalu jest Miejski Ośrodek Kultury w Złoczewie.
Imprezie patronuje Burmistrz Miasta i Gminy Złoczew, Starosta Sieradzki,, Dziennik Łódzki oraz serwis Infotydzień.
II. Cele imprezy

 1. Prezentacja i konfrontacja dorobku artystycznego solistów i zespołów wokalnych regionu.
 2. Popularyzacja śpiewu wśród dzieci i młodzieży regionu.
 3. Konfrontacja umiejętności i dorobku artystycznego instruktorów muzycznych regionu.

III. Terminy i  miejsce festiwalu
Festiwal odbędzie się w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Złoczewie 3 kwietnia  2016 r. o godz.10:00, lub 2 i 3 kwietnia w zależności od ilości zgłoszeń uczestników organizator zadecyduje o rozłożeniu przesłuchań na 2 dni, o czym poinformuje na stronie internetowej www.mokzloczew.pl do 25 marca.
IV. Uczestnicy

 1. Soliści, zespoły wokalne (do 8 osób) działające w szkołach, domach, ośrodkach, klubach kultury oraz innych placówkach.
 2. Festiwal nie dotyczy chórów.
 3. Uczestnicy podzieleni będą na grupy wiekowe:
  6–9, 10–12, 13–15, 16–20, 21–25 lat.

V. Główne zasady uczestnictwa

 1. Każdy wykonawca prezentuje stosowne do jego wieku 1, lub 2 piosenki polskie. Jest to zależne od ilości zgłoszonych uczestników. Organizator poinformuje o ilości wykonywanych utworów na stronie internetowej www.mokzloczew.pl do 25 marca. Łączny czasie trwania nie może przekraczać 7min.
 2. Dopuszcza się dowolny rodzaj i styl muzyki z wyjątkiem disco-polo.
 3. Repertuar nie może być zmieniany w trakcie trwania imprezy.
 4. Uczestnicy zapewniają sobie własny akompaniament.
 5. Podkłady muzyczne
  - płyty audio CD, pliki w formacie mp3, (dostępne odtwarzacze: CD audio, mp3 i mini disc).
  - dopuszcza się akompaniament sekcji rytmicznej. Prosimy o wcześniejszy kontakt  telefoniczny (43 820 2597) w celu ustalenia wymagań technicznych i zaznaczenie ich na karcie zgłoszeniowej.
 6. Do udziału w Festiwalu nie będą dopuszczani wykonawcy z takim samym repertuarem prezentowanym na poprzednim festiwalu.

VI. Ocena i nagrody

 1. Jury oceniające zespoły wokalne i solistów będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  a) interpretacja piosenki
  b) warsztat wokalny
  c) dobór repertuaru
  d) ogólny wyraz artystyczny
 2. W wyniku oceny jury przyzna nagrody i wyróżnienia w postaci nagród rzeczowych

VII. Przepisy ogólne

 1. Uczestnicy Festiwalu oraz ich opiekunowie - instruktorzy wnoszą akredytację w wysokości 20zł od osoby za udział w Festiwalu do 25  marca na konto Miejskiego Ośrodka Kultury
  Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie O/Złoczew nr 23 9256 0004 0041 8007 2000 0010   
   z dopiskiem  "XXV Festiwal Piosenki Złoczew 2016", imię i nazwisko uczestnika, instytucja
  W sprawie rachunku za akredytację prosimy kontaktować się telefonicznie z MOK Złoczew (43 820 2597).
  Uczestnika uznaje się za zgłoszonego do festiwalu w momencie wpłynięcia akredytacji.
 2. Uczestnicy, instruktorzy oraz osoby towarzyszące przybywają na koszt własny lub instytucji delegującej.
 3. Organizator zapewnia nagłośnienie, keyboardy, odtwarzacze audio CD i mini disc.
 4. Nie spełnienie warunków Regulaminu eliminuje uczestnika z Festiwalu.
 5. Sprawy nie ujęte w regulaminie rozstrzyga Komitet Organizacyjny w porozumieniu z jury
 6. Termin zgłoszeń do  21 marca 2016r.
  PO TYM TERMINIE ZGŁOSZENIA NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE!!!

Karty zgłoszenia z dopiskiem: FESTIWAL PIOSENKI ZŁOCZEW 2016 można dostarczyć osobiście,
za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
98-270 Złoczew, ul. Szeroka 17
lub e-mail: mok_zloczew@wp.pl
tel. 43 820 25 97

Pliki do pobrania: