WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

[ 2018-10-10 ]

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej polegającej na budowie parkingu dla 58 stanowisk z dwoma zjazdami z drogi powiatowej, budowie siłowni zewnętrznej, rozbudowie placu zabaw, budowie ciągów pieszo jezdnych i małej architektury – etap I” mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Pątnów, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszenie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powiązanej infrastruktury” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Planowane efekty operacji: odnowa centrum miejscowości, liczba obiektów – 1.