WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Ostrzeżenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieluniu

[ 2016-02-03 ]
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu ostrzega przed fałszywymi kontrolerami podającymi się za pracowników Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu i usiłującymi wyłudzić pieniądze od właścicieli prowadzących działalność gospodarczą.
Informuję, że pracownicy zatrudnieni w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wieluniu, posiadają legitymacje służbowe ze zdjęciem oraz imienne upoważnienia do przeprowadzania kontroli. Te dwa dokumenty okazują podmiotowi kontrolowanemu przed przystąpieniem do kontroli, a w przypadku nieokazania ich należy tego żądać.
W przypadku wątpliwości, należy się skontaktować z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Wieluniu, w celu ich wyjaśnienia.
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieluniu - Barbara Sułkowska