WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Nowy harmonogram zajęć grupowych z psychologiem

[ 2019-03-28 ]
Projekt „Aktywny Pątnów” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020