WAŻNY KOMUNIKAT
    Karta Dużej Rodziny     

Aktualności

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok

[ 2019-03-04 ]
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) Wójt Gminy Pątnów podaje do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 21stycznia 2019 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2019 rok:
Pliki do pobrania: