WAŻNY KOMUNIKAT
    Informujemy, że od dnia 10.07.2019 roku Urząd Gminy Pątnów powraca do stałych godzin pracy     

Aktualności

ZARZĄDZENIE WÓJTA GMINY PĄTNÓW NR 113/2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

[ 2018-11-05 ]
Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Pątnów z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie określenia formy i terminu przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Pątnów w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Gminy Pątnów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi  w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019"
Pliki do pobrania: