WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

 Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019

 2018-10-31    
Zadanie pn. Wymiana źródeł ciepła na terenie gminy Pątnów w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji – II edycja w latach 2018/2019 zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodziwww.zainwestujwekologie.plWartość ogólna zadania: 1 959 758,00 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
dotacja w wysokości:   do 926 194,00 zł.

Opis zakresu projektu:
Zadanie polega na wymianie źródeł ciepła oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Pątnów. Jego celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2.