WAŻNY KOMUNIKAT
    zmiana godzin pracy zmiana czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r. do odwołania     

Aktualności

Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów - przedłużenie terminu składania wniosków

[ 2019-05-16 ]

Termin składania wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła został przedłużony do momentu wyczerpania środków finansowych zgodnie z umową nr 350/OA/D/2018 z dnia 10.10.2018 r. zawartą pomiędzy Gminą Pątnów a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środwiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Od dnia 04.10.2018 r. rozpoczyna się nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie gminy Pątnów w ramach zadania pn.: „Program ograniczenia niskiej emisji w Gminie Pątnów”. Pierwszeństwo udziału mają osoby, które złożyły deklarację wstępną do Urzędu Gminy Pątnów w terminie do 1.06.2018 r.  W przypadku rezygnacji z ubiegania się o dofinansowanie osób, które złożyły deklaracje wstępne lub uzyskanych oszczędności będą uwzględniane do dofinansowania pozostałe wnioski zgodnie z kolejnością zgłoszeń.

Pliki do pobrania: