WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Bezpłatne konsultacje w ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego

[ 2018-09-03 ]


Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sieradzu zaprasza na bezpłatne konsultacje z zakresu możliwości uzyskania wsparcia ze środków Unii Europejskiejw ramach Mobilnego Punktu Informacyjnego, organizowanego w dniu 7 września 2018 r. w godz. 09:00 – 11:30, Urząd gminy w Pątnowie, Sala Urzędu Stanu Cywilnego, I piętro.

Zakres udzielanych konsultacji w ramach Mobilnego Punku Informacyjnego obejmuje m.in.:

  • środki na otwarcie działalności gospodarczej,
  • dotacje i pożyczki na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej,
  • wsparcia z Funduszy Europejskich na lata 2014-2020,
  • konsultacje na etapie przygotowania projektu,
  • konsultacje na etapie realizacji projektu.