WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Stypendium Gminy Pątnów dla uzdolnionych uczniów

[ 2018-08-22 ]


W sali konferencyjnej urzędu gminy Pątnów, 23 sierpnia 2018 r. odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów naukowych za wyniki w nauce uczniom szkół ponadpodstawowych zamieszkałych na  terenie gminy. Wyróżnienia te otrzymało 19 uczniów, którzy uzyskali średnią ocen co najmniej 4,85 i powyżej oraz co najmniej bardzo dobre lub wzorowe zachowanie. Najwięcej stypendiów trafiło w tym roku do absolwentów gimnazjum w Dzietrznikach. Stypendia, których fundatorem jest Gmina Pątnów, wręczał Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk.
Warto zauważyć, że co roku wzrasta liczba uczniów, którzy osiągają wysokie wyniki w nauce, co jest powodem do dumy nie tylko dla rodziców i nauczycieli, ale także dla władz gminy i całej lokalnej społeczności. Wszystkim nagrodzonym – gratulujemy!

 

Lp.

Imię i nazwisko

ucznia

Nazwa  szkoły

1.

Daria Szydło

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

2.

Weronika Janik

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

3.

Kinga Sztuka

Technikum Nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tarnowskich Górach

4.

Zuzanna Dubas

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

5.

Klaudia Randak

Techniku w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

6.

Alicja Wilk

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

7.

Anna Madeła

Techniku w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

8.

Agata Pęcherz

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

9.

Marta Błaszczak

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

10.

Krzysztof Pakuła

Techniku w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

11.

Aleksandra Pawlicka

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

12.

Klaudia Kalemba

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

13.

Klaudia Pęcherz

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

14.

Oliwia Kowal

Techniku w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

15.

Sebastian Pęcherz

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

16.

Karolina Waliszewska

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu

17.

Klaudia Żarnowska

Technikum TEB Edukacja w Częstochowie

18.

Mateusz Łyczko

II Liceum Ogólnokształcące im. Janusza Korczaka w Wieluniu

19.

Karolina Grajek

Techniku w Zespole Szkół Nr 1 w Wieluniu

 

Pątnów, dn. 23.08.2018 r.