WAŻNY KOMUNIKAT
    zmiana czasu pracy pracowników Urzędu Gminy Pątnów z powodu upałów w okresie od 10.06.2019 r. do odwołania     

Aktualności

Zakup sprzętu ratowniczego

[ 2018-08-10 ]

                


Zadanie „Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”


W czwartek 9 sierpnia br. o godzinie 12.00  w strażnicy OSP w Kamionce, nastąpiło uroczyste przekazanie wyposażenia i urządzeń ratownictwa 6 jednostkom OSP z terenu Gminy Pątnów, w związku z realizacją umowy między Ministrem Sprawiedliwości, a Gminą Pątnów na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacji przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem. W ramach przedmiotowego zadania nabyto wyposażenie i urządzenia ratownictwa, niezbędne do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, w tym: 5 agregatów prądotwórczych, 5 przenośnych zestawów oświetleniowych, 3 pilarki do drewna, 4 zestawy uniwersalnych podpór i klinów do stabilizacji pojazdów, 5 zbijaków do szyb hartowanych, 6 pił ratowniczych do szyb klejonych. Sprzęt przekazano jednostkom: OSP Bieniec, OSP Kamionka, OSP Popowice, OSP Pątnów, OSP Załęcze Małe oraz OSP Załęcze Wielkie. Przekazanie sprzętu odbyło się przy udziale władz samorządowych oraz zaproszonych gości, w tym Pana Posła Piotra Polaka.

Galeria zdjęć: