WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wizyta przedstawicieli władz ukraińskich

[ 2016-01-29 ]
W dniu 27 stycznia 2016 roku w sali konferencyjnej im. Wincentego Witosa w Urzędzie Gminy Pątnów odbyło się spotkanie z delegacją reprezentantów ukraińskich władz stopnia krajowego i regionalnego. W spotkaniu uczestniczyło 17 osób reprezentujących różne instytucje administracyjne Ukrainy, a także reprezentujący Gminę Pątnów Wójt Jacek Olczyk, Sekretarz Gminy Beata Marczak, Skarbnik Gminy Aleksandra Kasprzak, Z-ca Skarbnika Anita Smolarz oraz pracownik urzędu gminy Izabela Dąbrowska.
Wizyta ekspertów oraz przedstawicieli władz samorządowych została zorganizowana dzięki Fundacji Solidarności Międzynarodowej, z siedzibą w Kijowie. Na terenie Ukrainy trwają obecnie prace związane z reformą samorządową i decentralizacją władz państwowych. Idea projektu pt: „Nadzór i kontrola nad samorządem w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem zarządu komisarycznego” powstała dzięki współpracy polskich i szwajcarskich ekspertów udzielających wsparcia stronie ukraińskiej. Główne pytania, jakie zostały postawione na spotkaniu, dotyczyły ram prawnych wyjaśniających przyczyny, przebieg i skutki ustanowienia zarządu komisarycznego w gminie Pątnów.
Doświadczenie oraz wiedzę jaką gmina Pątnów podzieliła się z przybyłymi gośćmi w zakresie sprawowania zarządu komisarycznego, może wnieść pozytywne wsparcie w procesie reformy samorządowej na Ukrainie i dodatkowo korzystnie wpłynąć na rozwój wzajemnych stosunków sąsiedzkich między Polską a Ukrainą.
Na koniec spotkania Wójt Gminy podziękował zaproszonym gościom za przybycie, wręczając materiały promujące walory gminy Pątnów oraz regionu ziemi wieluńskiej, które udało się pozyskać od lokalnych grup z którymi współpracuje gmina Pątnów.
Galeria zdjęć: