WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

„Pogromcy smogu z Załęczańskiego ogrodu”

[ 2018-06-29 ]

Program Edukacji Ekologicznej pn. „Pogromcy smogu z Załęczańskiego ogrodu” – realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 14 919,16 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 12 681,29 PLN.

opis zakresu projektu:  Programem Edukacji Ekologicznej pn: „Pogromcy smogu z Załęczańskiego grodu” objętych było 150 uczniów w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym w okresie od 22 listopada 2017r. do 30 czerwca 2018r.

W ramach programu uczniowie uczestniczyli m.in. w wycieczkach do: Korony Candles S.A., Cementowni „Warta” S.A. oraz Kopalni Bełchatów, poznając od podszewki specyfikę pracy w każdym z zakładów oraz sposoby w jakie zakłady te dbają o środowisko naturalne.

Uczniowie uczestniczyli ponadto w wyjazdowych warsztatach ekologicznych w Lesie Łagiewnickim w Łodzi oraz w warsztatach prowadzonych w placówce: ,,Uwaga! Alarm antysmogowy” czy warsztatach „Oczyśćmy atmosferę” prowadzonych w pobliskim lesie.

Zdobytą wiedzę wykorzystali, uczestnicząc w konkursach o tematyce ekologicznej, takich jak: konkurs literacko-ekologiczny EKObaja, konkurs plastyczno - techniczny EKOgra czy konkurs mody ekologicznej EKO – MODA.

W ramach projektu zaplanowane były ponadto różne akcje, w których uczniowie nie tylko dowiedzieli się, jak należy dbać o środowisko, a dokładnie powietrze, które jest niezbędne do prawidłowego funkcjonowania każdego żywego organizmu.

Akcja pt: „Maraton Gier Planszowych” obejmowała wspólną zabawę przy planszówkach, takich jak: „Mali ekolodzy”, „Ułóż wyrazy. EKOLOGIA”, „EKO-labirynt” i inne. Akcja ta była okazją do poznania terminów związanych z ekologią, przybliżyła zasady segregacji odpadów, odróżniania surowców, które można ponownie przetworzyć od tych, których nie można już ponownie wykorzystać, postępowania z odpadami niebezpiecznymi, które należy oddawać do specjalnie wyznaczonych punktów.

Uczniowie przygotowali ponadto dla społeczności lokalnej, hapenning, na którym zaprezentowali przedstawienie teatralne „SOS Ziemia”, przygotowali prezentacje multimedialne, ulotki dotyczące zagrożeń i zanieczyszczeń powietrza, szkodliwych gazów, pyłów oraz sposobach eliminowania ich w gospodarstwach domowych.

W ramach projektu uczniowie wybrali się również z wizytą do Środowiskowego Domu Samopomocy i Środowiskowego Domu Samorządowego w Bobrownikach, który jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie przedstawili sztukę pt: „SOS Ziemia”.

Kolejną akcją w szkole był ekologiczny piknik rodzinny, gdzie uczestnicy w radosnych nastrojach wysłuchali piosenek w wykonaniu dzieci, obejrzeli również pokaz strojów ekologicznych.

Dodatkowo uczniowie przez cały rok zbierali elektrośmieci oraz przygotowali i przeprowadzili lekcje wychowawcze z tego zakresu.

Program stworzył możliwości do szerszej edukacji na temat ochrony i zagrożeń środowiska naturalnego. Uczniowie brali aktywny udział w konkursach ekologicznych, wycieczkach, warsztatach, natomiast rodzice, mieszkańcy naszej małej ojczyzny, poprzez włączanie się do konkursów i przygotowanych akcji, poszerzali swoją wiedzę z zakresu ochrony środowiska naturalnego. Dzięki temu mogli zapoznać się ze sposobami gospodarowania odpadami w najbliższym otoczeniu, a tym samym  stwarzać warunki godnego życia dla przyszłych pokoleń (życia w harmonii z naturą i drugim człowiekiem).