WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Zmiana ceny wody

[ 2018-07-12 ]
Decyzją PO.RET.070.464.2.2018.KS z dnia 7 czerwca 2018 r. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło Taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Pątnów. Zgodnie z tą decyzją od 17 lipca 2018 r. cena 1 m3 wody wynosić będzie 2,30 zł. Opłata abonamentowa pozostaje bez zmian i wynosi 10,80 zł na rok od każdego zamontowanego wodomierza.