WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Szacowanie szkód w uprawach

[ 2018-07-02 ]

W związku z potwierdzeniem przez Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach wystąpienia na terenie Gminy Pątnów suszy w okresie od 01.04.2018 r. do 20.06.2018 r., informujemy, że zgodnie z obowiązującymi wytycznymi szacowaniu podlegają wyłącznie zboża jare (jeżeli nie zostały jeszcze zebrane) występujące na glebach bardzo lekkich (piasek luźny, piasek luźny pylasty, piasek słabo gliniasty, piasek słabo gliniasty pylasty). Wypełnione i kompletne wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 09.07.2018 roku. Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Pątnowie pokój nr 101 oraz na stronie internetowej www.patnow.pl. Do wniosku należy dołączyć kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2018 rok oraz umowę ubezpieczenia od jednego z ryzyk w rolnictwie (jeśli jest).

Pliki do pobrania: