WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Podpisanie porozumienia o współpracy

[ 2018-06-27 ]

PODPISANIE POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY MIĘDZY ZWIĄZKIEM OFICERÓW REZERWY  RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I ZESPOŁEM SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH IM. KRÓLA WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W DZIETRZNIKACH

22 czerwca 2018 r. płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej wraz z chor. w st. spocz. Stefanem Wyszyńskim uczestniczył w uroczystym zakończeniu roku szkolnego w Zespole Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.

Uczniów i zaproszonych gości powitała Bożena Kiedos – dyrektor szkoły, która wygłosiła również przemówienie okolicznościowe. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, radni gminni: Zygmunt Plewa, Stanisław Podyma, Dorota Pęcherczyk, Leszek Mielcarek, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Dzietrznikach – Krzysztof Konieczny oraz przedstawiciele Rady Rodziców z przewodniczącą Anną Krzemińską na czele. Po powitaniu zaproszonych gości przez Bożenę Kiedos – dyrektor szkoły, głos zabrał płk rez. Alfred Kabata, który wyraził zadowolenie ze współpracy ZOR RP ze szkołą i przekonanie, że porozumienie o współpracy, które zostanie podpisane w dniu dzisiejszym, nada nowych impulsów tej współpracy. Życzył również uczniom satysfakcji z osiągniętych wyników i mile spędzonych wakacji.

Następnie płk rez. Alfred Kabata i Bożena Kiedos podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej a Zespołem Szkół Samorządowych w Dzietrznikach.

Po podpisaniu porozumienia i odczytaniu decyzji ZG ZOR RP przez chor. w st. spocz. Stefana Wyszyńskiego, płk rez. Alfred Kabata odznaczył srebrnym Medalem Za Zasługi Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiejdyrektor Bożenę Kiedos oraz uhonorował ryngrafami Związku Jacka Olczyka – wójta Gminy Pątnów, Annę Żarnowską – wicedyrektor szkoły i Zygmunta Plewę – radnego Gminy Pątnów. Wręczył im również pierwszy numer Biuletynu Związkowego zatytułowanego „Rezerwista”.