WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

[ 2018-06-20 ]

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 NA NOWY OKRES ZASIŁKOWY 2018/2019

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pątnowie uprzejmie informuje o terminach składania wniosków na następujące świadczenia:

  1. Świadczenia rodzinne oraz Specjalny Zasiłek Opiekuńczy od 01.08.2018 r. Wnioski złożone do 31.08.2018 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 30.11.2018 r.
  2. Świadczenia wychowawcze od 01.08.2018 r., natomiast wnioski składane drogą elektroniczną od 01.07.2018 r. Wnioski złożone do 31.08.2018 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 31.10.2018 r.
  3. Świadczenia „Dobry start” od 01.08.2018r. do 30.11.2018 r., natomiast wnioski składane drogą elektroniczną od 01.07.2018 r. do 30.11.2018 r. Wnioski złożone do 31.08.2018 r. zostaną rozpatrzone i wypłacone do 30.09.2018 r.
  4. Świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego od 01.08.2018 r.
  5. Stypendia szkolne od 1 do 17 września 2018 r.

Przypominamy że, zgodnie z ustawą o systemie oświaty stypendium szkolne(socjalne) może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.

Ze względu na bardzo dużo ilość wniosków jakie będą przyjmowane od 1-go sierpnia br. i w celu usprawnienia ich przyjmowania, bardzo prosimy o prawidłowe wypełnianie wniosków.

W związku z powyższym informujemy iż:

1. Rodziny, w których w okresie od 01.01.2017 r. do dziś, nastąpiła zamiana dochodu, tj. członek rodziny:
-  utracił dochód (stracił pracę)– należy dostarczyć świadectwo(a) pracy otrzymane w ww. okresie,
- uzyskał dochód (podjął nową pracę) – zaświadczenie o wynagrodzeniu netto za drugi miesiąc pracy.
2. Rodziny, które posiadają gospodarstwo rolne prosimy o Decyzję w sprawie wymiaru podatku na 2017 rok.
3. Rodziny, które osiągnęły dochody z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym (ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa) – zaświadczenie z urzędu skarbowego za 2017 rok.
4.  Rodziny, które nie posiadają gospodarstwa rolnego, ani nie prowadzą działalności na ww. zasadach i nie miały w ww. okresie zmian w dochodzie rodziny, składają tylko wniosek o przyznanie świadczenia, pozostałe dane tutejszy ośrodek pozyska we własnym zakresie.

 Wnioski składają rodziny zamieszkujące na terenie Gminy Pątnów.

 WNIOSKI NIEPRAWIDŁOWO WYPEŁNIONE LUB NIEKOMPLETNE NIE BĘDĄ PRZYJMOWANE