WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Witaj, majowa jutrzenko...

[ 2018-05-17 ]
9 maja 2018 roku w Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach odbył się uroczysty apel z okazji  rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Aby upamiętnić ten doniosły fakt w historii Polski,  uczniowie klasy VII pod kierunkiem pani Alicji Stasiak przygotowali część artystyczną o patriotycznej wymowie. Uroczystość tę rozpoczęło wprowadzenie sztandaru i odśpiewanie hymnu państwowego. Następnie uczniowie przypomnieli społeczności szkolnej wydarzenia sprzed 227 lat. Wtedy  w celu ratowania ginącej ojczyzny zebrał się w Warszawie Sejm Wielki i 3 maja 1791 roku uchwalił Ustawę Rządową,  zwaną potocznie Konstytucją 3 maja. Była to druga, po konstytucji Stanów Zjednoczonych, nowoczesna ustawa zasadnicza, która regulowała podstawy ustroju Polski. Występ został wzbogacony pieśniami i wierszami w wykonaniu naszej młodzieży.
Warto przypomnieć, że w Polsce Ludowej nie obchodzono tego święta. Dopiero 6 kwietnia 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej zdecydował przywrócić Święto Narodowe Trzeciego Maja. Jesteśmy dumni, że znowu  możemy manifestować uznanie dla twórców Konstytucji oraz przywiązanie do symboli narodowych.