WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2018 r.

[ 2018-05-08 ]
Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje, że 30 maja 2018 roku upływa termin do wniesienia II raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych w 2018 r.
Wpłat należy dokonywać w kasie i na konto Urzędu Gminy Pątnów - nr rachunku bankowego: 26 9256 0004 0075 8190 2000 0020  z adnotacją, że jest to wpłata II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2018 roku.