WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

[ 2018-03-06 ]
OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
NA REALIZACJĘ  ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY PĄTNÓW NA 2018 ROK

Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  ( Dz.U. z 2018 r. poz. 450) Wójt Gminy Pątnów podaje  do publicznej wiadomości wyniki ogłoszonego w dniu 1 lutego 2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pątnów na 2018 rok.
 
Zadanie z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie

Pątnów 92G

98-335 Pątnów

21.000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy „JURAJCZYK” przy ZSS im. Króla Wł. Jagiełły w Dzietrznikach, Dzietrzniki 105

98-335 Pątnów

4.800,00 zł

3.

Uczniowski Klub Sportowy „SPRINTER”

Pątnów 105

98-335 Pątnów

4.200,00 zł

4.

Uczniowski Klub Sportowy „ZAŁĘCZAK”

Załęcze Małe 35 

98-335 Pątnów

5.000,00 złZadanie z zakresu ochrony i promocji zdrowia

Lp.

Nazwa oferenta

Wysokość przyznanych środków publicznych

1.

Fundacja Wspierania Rozwoju Dzieci i Rodzin "Bursztynek", Pątnów 326A

98-335 Pątnów

4.000,00 zł

2.

Ludowy Zespół Sportowy w Pątnowie

Pątnów 92G

98-335 Pątnów

1.000,00 zł

Pliki do pobrania: