WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów

[ 2018-01-30 ]

Zadanie pn. Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Pątnów zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl


Wartość ogólna zadania: 52 293,70 zł

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości: 41 834,96 zł.
Opis zakresu projektu: Zadanie obejmowało demontaż, przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 9,630 Mg oraz odbiór przygotowanie do transportu, załadunek i transport oraz rozładunek i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest w ilości 147,479 Mg.