WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

It’s Christmas Time ...... Amazing Time for Everyone

[ 2016-01-01 ]
Pod takim hasłem zorganizowaliśmy konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych naszej gminy. Celem tego spotkania było przede wszystkim propagowanie nauki języka angielskiego, rozwijanie zainteresowania wiedzą dotyczącą Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii oraz pogłębienie ciekawości, otwartości i tolerancji wobec kultury anglojęzycznej a także pobudzanie dzieci do kreatywności, twórczości i rozwoju wyobraźni plastycznej. Był to konkurs nie tylko dotyczący sprawdzenia wiedzy uczestników ale także śpiewania kolęd w języku angielskim i tworzenia pracy plastycznej na temat tradycji Świąt Bożego Narodzenia w Wielkiej Brytanii. Szczególny klimat zbliżających się świąt, udzielił się wszystkim uczestnikom dlatego konkurs przebiegał w duchu współpracy i przyjaznej atmosferze. Finalnie Jury stanęło przed niełatwym zadaniem wyłonienia zwycięzców. I tak pierwsze miejsce ex aequo zdobyli uczniowie ze szkoły podstawowej z Pątnowa i Dzietrznik a miejsce drugie wychowankowie szkoły podstawowej w Załęczu Małym. Mamy nadzieję, że wszyscy miło wspominają wspólnie spędzone z nami chwile a owo spotkanie stanie się tradycją w naszej gminie.