WAŻNY KOMUNIKAT
    Karta Dużej Rodziny     

Aktualności

Konkurs fotograficzny

[ 2016-01-01 ]
W dniu 22 grudnia o godzinie 12.00 w Placówce Terenowej KRUS w Wieluniu w obecności opiekuna Szkoły Pani Mileny Caban odbyło się uroczyste wręczenie nagrody przez Kierownika tejże Placówki Pana Zbigniewa Biegańskiego dla uczennicy klasy III Publicznego Gimnazjum w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach Anny Madeły za zdobycie wyróżnienia w VI konkursie fotograficznym pt. „Bezpieczna wieś w obiektywie. Udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy przy zwierzętach gospodarskich” zorganizowanym przez Oddział Regionalny KRUS w Łodzi.
Szkoła otrzymała również dyplom uznania za zaangażowanie w propagowaniu wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym.
M. Caban