WAŻNY KOMUNIKAT
    Karta Dużej Rodziny     

Aktualności

Podział na rejony opiekuńcze i osoby odpowiedzialne za ich obsługę

[ 2018-01-05 ]
Nr rejonu Miejscowości Osoba odpowiedzialna
I Popowice,  Kamionka, Józefów Pani Bożena Pawelec – specjalista pracy socjalnej
II Bieniec, Grabowa, Kluski, Pątnów Pani mgr Katarzyna Gońda– specjalista pracy socjalnej
III

Dzietrzniki, Kałuże,  Budziaki, Załęcze Wielkie, Bukowce, Madeły, Załęcze Małe, Gligi, Cieśle, Troniny

Pani Aleksandra Hadryś – specjalista pracy socjalnej