WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Dyrektor szkoły w Dzietrznikach wyróżniona przez Związek Oficerów Rezerwy RP

[ 2017-12-20 ]

9 grudnia 2017 r., podczas spotkania przedświątecznego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w Czosnowie k. Warszawy, Bożena Kiedos – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach wyróżniona została ryngrafem z wizerunkiem sztandaru Związku.

Ryngraf wręczył płk rez.  Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego. Płk rez. Alfred Kabata (przed kilkudziesięciu laty uczeń Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach) był gościem obchodzonego 14 października 2017 r. jubileuszu 80-lecia szkoły podstawowej, dokonując dekoracji sztandaru szkoły Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP. Wcześniej, gdyż 26 maja 2017 r. uczniowie szkoły pod opieką wicedyrektor Anny Żarnowskiej brali udział w Warszawie w gali finałowej konkursu o marszałku J. Piłsudskim, ponieważ znaleźli się w gronie laureatów i nagrodzeni zostali nagrodami rzeczowymi, pucharami i dyplomami. Organizatorem konkursu i nagród był Związek Oficerów Rezerwy RP.

Gościem honorowym spotkania, które było jednocześnie spotkaniem podsumowującym działalność Związku Oficerów Rezerwy RP w 2017 r., była minister Anna Maria Anders, córka gen. W. Andersa – matka chrzestna sztandaru Związku i jego członek honorowy. Obecny był również ojciec chrzestny sztandaru mjr w st. spocz. prof. dr hab. Leszek Żukowski – prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego i związkowego. Przybyłych na spotkanie gości i członków Związku powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG ZOR RP. Podsumował również działalność ZOR RP w 2017 r.

W części ceremonialnej spotkania przyjęto w poczet Związku Oficerów Rezerwy RP siedmioro nowych członków oraz wręczono odznaczenia, ryngrafy i statuetki. W gronie wyróżnionych statuetką byli m.in. minister Anna Maria Anders i mjr. w st. spocz. prof. dr. hab. Leszek Żukowski – prezes ŚZŻAK.

Płk rez. Alfred Kabata i Zbigniew Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego przekazali minister Annie Marii Anders koszulkę, w której od 8 do 18 maja 2018 r. pobiegną biegacze sztafety non stop z Łodzi do Monte Cassino. Organizatorem biegu jest Straż Miejska w Łodzi i ZOR RP, a patronat honorowy nad biegiem objęła minister Anna Maria Anders.

Wśród wielu zaproszonych gości byli samorządowcy, dyrektorzy szkół współpracujących ze Związkiem, dowódcy jednostek wojskowych, przedstawiciele szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego i Dowódcy Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, firm oraz organizacji pozarządowych. List do uczestników spotkania skierował Jan Józef Kasprzyk – szef Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Obecni byli również kombatanci: 103 – letni kpt. w st. spocz. Andrzej Rak – najstarszy członek ZOR RP oraz 93 – letni Roman Kaczorowski – honorowy obywatel Nowego Dworu Mazowieckiego.

Po części ceremonialnej ks. prałat Tadeusz Jaworski, odmówił okolicznościową modlitwę i poświęcił opłatki. Łamiąc się nimi zebrani złożyli sobie świąteczno – noworoczne życzenia.

Spotkaniu towarzyszył występ Chóru „Czosnowianie”, który zaśpiewał kilka kolęd.

(k)
Foto: ZOR RP

Więcej: www.zorrp.org