WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Świadczenie rodzicielskie

[ 2016-01-26 ]

Kolejną zmianą, którą wprowadził od 1 stycznia 2016 r. Minister Kosiniak-Kamysz jest świadczenie rodzicielskie. Świadczenie to będzie przysługiwać osobom, które urodziły dziecko, a nie są uprawnione do zasiłku macierzyńskiego lub uposażenia macierzyńskiego. Uprawnieni do pobierania tego świadczenia będą więc m.in. bezrobotni, studenci, a także wykonujący pracę na podstawie umów cywilnoprawnych. Świadczenie rodzicielskie będzie przysługiwało tym osobom w przypadku:

  1. urodzenia się dziecka,
  2. przyjęcia na wychowanie dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec, którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia, i wystąpienia do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia,
  3. przyjęcia na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, z
    wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, dziecku w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego – do ukończenia 10 roku życia.
Świadczenie rodzicielskie będzie mogło być pobierane przez okres 52 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie (ale może zostać wydłużony nawet do 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie).
Ze świadczenia rodzicielskiego nie będą mogły korzystać osoby uprawnione do zasiłku macierzyńskiego, a także  osoby, które mają prawo skorzystania z tego typu świadczenia z tytułu urodzenia dziecka w innych systemach, niż powszechny system ubezpieczeniowy (m.in. funkcjonariusze tzw. służb mundurowych). Kwota świadczenia to – niezależnie od dochodu rodziny – 1000 zł miesięcznie.