WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w dzierżawę

[ 2017-12-19 ]

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Pątnów przeznaczonych do oddania w dzierżawę

1.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

KW SR1W/00036247/1
nr ewid. 558/50

2.

Powierzchnia nieruchomości

Powierzchnia przewidziana do dzierżawy:
300 m2

3.

Opis nieruchomości

część działki nr ewid. 558/50 położonej w miejscowości Pątnów

4.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

lokalizacja stacji telefonii komórkowej

5.

Termin zagospodarowania nieruchomości

Od dnia podpisania umowy

6.

Okres dzierżawy

10 lat

7.

Wysokość opłat z tytułu dzierżawy

czynsz dzierżawy 2 750 zł netto + obowiązujący podatek VAT /miesięcznie, podatek od nieruchomości

8.

Zasady aktualizacji opłat

Czynsz waloryzowany corocznie o wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych

9.

Terminy wnoszenia opłat

Czynsz płatny do 10 każdego miesiąca

Wykaz zostaje wywieszony zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 2147, poz. 2260, Dz.U. z 2017 r. poz. 624, poz. 820, poz. 1509, poz. 1529, poz. 1595) na okres 21 dni, tj. od 19.12.2017 r. do 9.01.2018 r.