WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Otwarcie Ekopracowni w ZSS w Pątnowie

[ 2017-12-11 ]
08 grudnia 2017 r. w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie odbyło się uroczyste otwarcie nowej EKOPRACOWNI, której wyposażenie zostało dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 29700 zł. Z tej okazji uczniowie klasy VII A przygotowali dla zaproszonych gości prezentację multimedialną. Tematyka tego spotkania związana była z WODĄ, ponieważ w nowej ekopracowni będzie realizowany program edukacji przyrodniczo – ekologicznej „Kropla życia”. Młodzież przypomniała wszystkim zgromadzonym, że stan czystości wód zależy w dużej mierze od naszego postępowania oraz udzieliła ważnych porad, jak racjonalnie gospodarować zasobami wodnymi w gospodarstwie domowym. Uczniowie obserwowali pod mikroskopem bakterie wody silnie zanieczyszczonej oraz wykonali doświadczenie chemiczne, polegające na badaniu wody pod względem stężenia azotanów. W tym celu wykorzystali nowe pomoce dydaktyczne oraz nowoczesnej jakości sprzęt multimedialny.