WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

„Złotówka za złotówkę”

[ 2016-01-26 ]
Z dniem 1 stycznia 2016 r. wchodzi w życie zmiana w ustawie o świadczeniach rodzinnych, dzięki której niewielki wzrost dochodu nie spowoduje utraty prawa do świadczeń rodzinnych. Nowy sposób obliczania świadczeń będzie dotyczył otrzymywanych przez daną rodzinę w danym okresie zasiłkowym zasiłków rodzinnych i dodatków do tych zasiłków. Nowe prawo zezwoli na to, by rodzina otrzymująca zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, w przypadku uzyskania przez jej członków dochodu powodującego przekroczenie kwoty uprawniającej do świadczeń rodzinnych nie utraciła prawa do tych świadczeń i mogła je nadal otrzymywać.
Przypominam, że od 1 listopada 2015 r. kryterium uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych wynosi 674 zł a w przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności kryterium wynosi 764 zł.
Wprowadzona w przepisach zmiana od 1 stycznia 2016 r. sprawiła, że rodzina nabędzie prawo do zasiłku rodzinnego i dodatków, lecz w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium dochodowego przez całą rodzinę. Z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę” świadczenia będą zatem wypłacane w wysokości różnicy między przysługującą kwotą świadczeń rodzinnych, tj. łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a wysokością dochodu przekraczającego kryterium dochodowe.