WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

„Kropla życia” – „Nasza Eko-pracownia”

[ 2017-11-29 ]www.zainwestujwekologie.pl

Zadanie pn. „Kropla życia” – „Nasza Eko-pracownia” w Publicznej Szkole Podstawowej w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie zostało dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

wartość ogólna zadania: 34 980,49 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 29 646,00 PLN (w zaokrągleniu do liczby całkowitej)

opis zakresu projektu: Stworzona Ekopracownia jest z założenia miejscem, gdzie uczeń chętnie podejmie działania twórcze. Zakupione meble, pomalowane ściany cechują spokojne, mało absorbujące uwagę kolory. Nad oknami zawieszone zostały rolety, a na parapetach ustawione paprocie. Wschodnia ściana pokryta została fototapetą z widokiem łąki i płynącą rzeką. W pracowni na pierwszy plan wysuwają  się zgromadzone rośliny zielone z dołączonymi etykietami informacyjnymi. Na ścianie południowej umieszczone zostały meble, na których ustawiono rośliny zielone i wyeksponowano pomoce dydaktyczne. Na tablicach korkowych eksponowane będą prace uczniów.  Na północnej ścianie znajdują się dwie tablice: biała suchościeralna oraz interaktywna. Po prawej stronie ustawiona został półka, a po lewej wąska witryna i biurko nauczycielskie. Dobór roślin ich gatunków i właściwości służy w pomieszczeniu nie tylko do celów estetycznych, ale przede wszystkim będą one oczyszczały powietrze wpływając pozytywnie na koncentrację uczniów podczas zajęć i poprawę ich samopoczucia. Wytworzona w ten sposób atmosfera wpłynie pozytywnie na wzrost efektywności kształcenia. Sposób ustawienia ławek umożliwi uczniom swobodną pracę w grupach. Ta forma pracy pozwoli prowadzić atrakcyjne zajęcia, wyzwoli w uczniach kreatywność, pobudzi twórcze myślenie, pozytywnie nastawi do zajęć. Temu samemu celowi służyć będzie bogate zaplecze dydaktyczne, które umożliwi uczniom samodzielne wykonywanie zadań oraz doświadczeń. Tablica interaktywna zaangażuje uczniów i zapewni im interaktywne środowisko pracy oraz jednakowy dostęp do informacji.