WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów

[ 2017-11-17 ]
Gmina Pątnów złożyła wniosek o dofinansowanie dla zadania pn. Rozbudowa dróg nr 117169E w miejscowości Pątnów oraz nr 117170E w miejscowości Kamionka i Pątnów w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019.
W dniu 13 listopada Wojewoda Łódzki ogłosił wstępną listę rankingową.
Nasz wniosek uplasował się na wysokiej 11 pozycji.
Planowane do realizacji zadanie dotyczy 2 dróg gminnych o łącznej długości ponad 3,4 km, i tak:
1. Rozbudowa  drogi gminnej nr 117169E w miejscowości Pątnów (Salamonówka) o długości około 2691 mb. wraz z rozbudową łącznika o długości 48m do drogi gminnej nr 117170E;
2. Rozbudowa drogi gminnej nr 117170E na odcinku o dł. ok. 715mb od km 0+048 do km 0+762.
W projekcie przewidziano ułożenie nowej nawierzchni asfaltowej na obu odcinkach wraz z odwodnieniem, które stanowić będzie głównie trapezowe rowy przydrożne zwykłe i chłonne. W miejscu gdzie nie istnieje możliwość wykonania rowów przydrożnych wykonano krótki fragment kanalizacji deszczowej. Rozbudowa będzie polegać na wykonaniu nowej nawierzchni bitumicznej i poboczy utwardzonych kruszywem. Wykonanie robót przewidzianych w projekcie poprawi komfort jazdy całym odcinkiem trasy. Zwiększy się trwałość i żywotność drogi i znacznie poprawi bezpieczeństwo.
Szacowana wartość inwestycji to kwota prawie 4 mln zł (3940288,70 zł), w tym wnioskowana kwota dofinansowania 1970144,35 zł (50% wartości zadania).
Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.