WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Logo Dzietrznik w moich oczach

[ 2017-10-17 ]
Dzietrzniki to jedna z kilkunastu miejscowości wchodzących w skład gminy Pątnów. Wieś, zwana niegdyś Dzierssniki, posiada długą historię.
Powstała najprawdopodobniej w X/XI wieku. Od początku swego istnienia aż do XIV wieku była własnością królów i książąt polskich. Podlegała władzy kasztelana w Rudzie. Nazwa miejscowości wskazuje na to, iż pełniła funkcję osady służebnej. Pierwsza wzmianka o wsi jako osadzie służebnej znajduje się w źródłach pisanych w 1210 roku, kiedy to odbył się synod  w Borzykowej. Podczas owego zjazdu, zwołanego przez księcia Władysława Odonica, wieś Dzietrzniki, w kasztelanii rudzkiej, została zapisana przez księcia cystersom w Przemęcie. Darowizna nigdy nie doszła do skutku.
Kiedy władzę w Polsce objął Władysław Jagiełło, nadał wieś konwentowi OO Paulinów w Wieluniu. Miało to miejsce 23 lutego 1393 r. w Krakowie. Następstwem tego osada stal się wsią kościelną, a paulini zarządzali nią aż do 1818 r. W ten sposób król Władysław Jagiełło zdecydował o losach i historii Dzietrznik na kolejne stulecia.
Zakonnicy zbudowali w Dzietrznikach  pierwszy kościół, najprawdopodobniej w XIV lub XV w. W dokumencie z 1444 r. pojawia się imię plebana Jakuba. Z wiadomości tej można domniemywać, że w tym czasie w Dzietrznikach istniał kościół parafialny, być może ten, który rozebrano w 1905 r. Wiadomo też, iż w roku 1521 istniał kościół pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej.
Z 1669 r. pochodzi pierwszy opis kościoła: drewniany (modrzewiowy), kryty gontem, wyposażony w trzy ołtarze, posiadał zakrystię i dzwonnicę. Z czasem wymieniano niektóre elementy wyposażenia i remontowano świątynię.
Budowa nowego, murowanego kościoła, którą rozpoczęto w 1900 r. była ważnym wydarzeniem w życiu lokalnej społeczności. Inicjatorem tego przedsięwzięcia był miejscowy proboszcz – ks. Wacław Kokowski. Dotychczasowy kościół nie spełniał już potrzeb parafii liczącej wówczas 3600 mieszkańców. Po kilku latach świątynię pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa ukończono. Kult świętej Katarzyny, patronki dawnego kościoła, jest tu jednak nadal żywy.
W okresie rozbiorów Polski Dzietrzniki znalazły się pod władzą zaborcy rosyjskiego. Pozostałością tamtych czasów jest mogiła powstańców styczniowych, z oddziału Franciszka Parczewskiego, poległych w bitwie pod Kluskami 22 kwietnia 1863 r., która znajduje się na tutejszym cmentarzu. Obok spoczywają ciała innych żołnierzy i cywilnych mieszkańców Dzietrznik, którzy oddali życie za wolną Ojczyznę.
Podczas II wojny światowej na plebanii w Dzietrznikach mieścił się posterunek żandarmerii. W piwnicach niemiecki okupant przetrzymywał i torturował więźniów, w tym Antoniego Pachnickiego, podharcmistrza Szarych Szeregów. W 1991 r. uroczyście odsłonięto tablicę ku czci zamordowanych na plebanii Polaków.
Drugą ważną, obok kościoła, instytucją we wsi jest szkoła, która kształci i wychowuje młode pokolenia. Początki edukacji w Dzietrznikach sięgają XVIII w. Wtedy to nauczanie dzieci odbywało się w prywatnych domach. Budynek szkolny powstał dopiero w 1937 r., a w roku 2022 nadano szkole imię Króla Władysława Jagiełły.
Z powyższego zarysu wynika, że życie mieszkańców Dzietrznik skupiało się głównie wokół kościoła pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej i związane było z osobą króla Władysława Jagiełły. W związku z tym w moim logo wsi znalazły się elementy nawiązujące do tych postaci.
W prawym górnym rogu zamieściłam koronę królewską, jeden z insygniów władzy monarszej oraz krzyż, zwany jagiellońskim, będący herbem Władysława Jagiełły. Symbole te podkreślają, iż Dzietrzniki były niegdyś wsią królewską, a dzięki władcy trafiły w ręce kościelne. Ów podwójny krzyż miał stanowić ochronę, podkreślał również związek z chrześcijaństwem.
Święta Katarzyna Aleksandryjska została patronką parafii i modrzewiowego kościoła. Do dziś 25 listopada obchodzony jest jej kult. Mieszkańcy licznie uczestniczą wówczas w uroczystościach odpustowych. Poza tym w jednym z bocznych ołtarzy kościoła można podziwiać świętą na obrazie. Z tego też powodu umieściłam atrybuty męczeństwa świętej Katarzyny. W lewym górnym rogu logo Dzietrznik znajduje się koło. To na nim patronka miała być łamana, ale za przyczyną anioła, który zniszczył narzędzie zbrodni została ścięta mieczem. Tuż za kołem widniej ów miecz.
W logo nie mogło zabraknąć elementów roślinnych, dlatego w dolnej części tarczy pojawiają się kłosy. Symbolizują one główne zajęcie ludności Dzietrznik oraz podkreślają rolniczy charakter tego terenu.
Dobrane przeze mnie barwy heraldyczne nie są przypadkowe. Tło w kolorze niebieskim nawiązuje do herbu gminy Pątnów i symbolizuje czystość, lojalność oraz wierność. Złote koło i rękojeść miecza oznaczają wiarę świętej Katarzyny oraz jej męczeńską śmierć. Złota korona to odzwierciedlenie mądrości i doskonałości władcy, z złote kłosy to symbol chwały za zebrane plony oraz wiary w Boga. Biały krzyż Jagiellonów oznacza prawdę oraz rozsądek w rządach, a miecz – niewinność i czystość Katarzyny. Czarny element miecza to z jednej strony stałość w poglądach i wierze świętej, a z drugiej – surowość, z jaką została potraktowana poprzez ścięcie głowy.
Uważam, iż zaprojektowane przeze mnie logo wpisuje się w historię naszej miejscowości, życie jej mieszkańców i oddaje charakter Dzietrznik.

Praca autorstwa Zuzanny Klary laureatki konkursu na projekt herbu Dzietrznik.