WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

„Dzietrzniki – tu historia Łączy pokolenia”

[ 2017-10-17 ]


Od 5 września sołectwo Dzietrzniki realizuje projekt lokalny pod nazwą „Dzietrzniki – tu historia Łączy pokolenia” współfinansowany  z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego. Głównym jego celem jest stworzenie projektu herbu sołectwa Dzietrzniki. Ogłoszono konkurs, w którym mogli brać udział wszyscy mieszkańcy Dzietrznik, w trzech kategoriach wiekowych: 6-13 lat, 14-20 lat, oraz ponad 20 lat. W ramach zadania, w ZSS w Dzietrznikach odbyły się zajęcia pozalekcyjne na temat historii wsi Dzietrzniki, a najmłodsi mieszkańcy sołectwa już od wakacji zbierali informacje na temat historii swojej wsi, przeprowadzając wywiady ze starszymi mieszkańcami i zbierając materiały do przygotowania projektu herbu. W ZSS w Dzietrznikach odbyły się ponadto zajęcia plastyczne przygotowujące do realizacji projektu herbu.
W dniu 6 października zebrała się Komisja konkursowa w składzie: nauczyciel historii z ZSS w Dzietrznikach – Alicja Stasiak, nauczyciel plastyki z ZSS w Dzietrznikach – Karolina Ślusarczyk, Prezes OSP w Dzietrznikach – Krzysztof Konieczny, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Dzietrznikach – Urszula Blajer, Przedstawiciel Rady Sołeckiej Dzietrznik – Czesław Panek, Sołtys Dzietrznik – Dorota Pęcherczyk, Sekretarz Gminy Pątnów – Beata Marczak oraz pracownik Urzędu Gminy Pątnów – Anna Pakuła. Wybór zwycięzców okazał się bardzo trudnym zadaniem. Uczestnicy wykazali nie tylko talent plastyczny ale i pomysłowość, niezwykłe zaangażowanie oraz znajomość historii swojego regionu. Ostatecznie lista nagrodzonych przedstawiała się następująco:
Kategoria wiekowa 6-13 lat:
1-sze miejsce: Piotr Blajer
2-gie miejsce: Jagoda Pęcherz
3-cie miejsce: Aleksander Konieczny
Kategoria wiekowa 14-20 lat:
1-sze miejsce: Zuzanna Klara
2-gie miejsce: Agnieszka Pęcherz
Kategoria wiekowa pow. 20 lat:
1-sze miejsce: Sonia Dubas
Z uwagi na to, iż w kategoriach 14-20 lat oraz ponad 20 lat, wpłynęły jedynie trzy prace, przyznano również wyróżnienia w kategorii 6-13 lat, w której wzięło udział liczne grono najmłodszych:
Wyróżnienia:
Katarzyna Błach
Wiktoria Pochrzęst
Wiktor Panek
Spośród zwycięskich projektów w trzech kategoriach – na herb sołectwa został wybrany projekt autorstwa Zuzanny Klary.
Zwycięski projekt został przekazany do opracowania w wersji graficznej, w celu umiejscowienia na materiałach promocyjnych wsi Dzietrzniki, które będą wykorzystywane podczas wszystkich organizowanych w regionie wydarzeń i uroczystości oraz uczestnictwa sołectwa w różnego rodzaju imprezach kulturalnych i uroczystościach.