WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Warsztaty profilaktycze w ZSS w Dzietrznikach

[ 2017-11-03 ]
20 października 2017 roku uczniowie klasy II i III Gimnazjum w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych dotyczących zjawiska mobbingu szkolnego, relacji rówieśniczych oraz bezpieczeństwa w sieci. Zajęcia przeprowadziła specjalistka Pracowni Profilaktycznej „KROKUS” z Krakowa, p. Monika Kusior.
Uczniowie uświadomili sobie, na czym polega zjawisko agresji, przemocy i mobbingu wśród dzieci i młodzieży oraz jaki może mieć wpływ na psychikę młodego człowieka. Dyskutowali o różnych formach agresji i przemocy oraz o przyczynach i skutkach takich zachowań.
Podczas spotkania omawiano zjawisko cyberprzemocy, czyli przemocy z wykorzystaniem mediów elektronicznych. Podczas pracy w grupach zastanawiano się, co należy zrobić, gdy jest się świadkiem cyberprzemocy, jak zachować dowody. Co zrobić, by nie zostać sprawcą, ale także jak nie być ofiarą oraz gdzie szukać pomocy i wsparcia w takiej sytuacji. Celem spotkania było także uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę zgłaszania osobom dorosłym wszelkich takich niepokojących sytuacji, bez lęku i obaw.
Ciekawe zajęcia, z wykorzystaniem metod aktywizujących, uświadomiły uczniom, że często jesteśmy zarówno sprawcami jak i ofiarami przemocy, która bardzo dotkliwie może zranić i naruszyć nasze prawa (np. do prywatności, szacunku, godnego traktowania). Uczniowie mieli możliwość wejścia w sytuację ofiary, poczuć się jak osoba pokrzywdzona - odczuć empatię. Przekonali się, że mobbing jest często formą bezmyślnej zabawy, dokuczania, która staje się przykra i niebezpieczna dla ofiary.
Uczniowie, którzy doświadczają na sobie agresji ze strony innych uczniów, zamykają się w sobie, pogłębiają swoje kompleksy, stają się smutne i sprawiają wrażenie załamanych. Stają się samotnikami, stoją z boku wydarzeń klasowych. Trwający przez dłuższy okres czasu nacisk na taką osobę może skutkować objawami poważnych chorób: wrzodów żołądka, migreny, zmniejszonej odporności na infekcje, nerwic i fobii szkolnych.
Celem spotkania było także uwrażliwienie młodych ludzi na potrzebę zgłaszania osobom dorosłym wszelkich takich niepokojących sytuacji, bez lęku i obaw. Zajęcia profilaktyczne propagują wśród dzieci i młodzieży właściwe wzorce zachowań, zapobiegają wszelkim przejawom agresji i przemocy wobec drugiego człowieka.
Warsztaty profilaktyczne zostały sfinansowane z funduszy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pątnowie.