WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka

[ 2017-10-27 ]
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:

Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka mająca na celu poprawę standardu drogi publicznej – poprzez rozbudowę i przebudowę drogi gminnej nr 117168E w miejscowości Kamionka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Planowane efekty operacji: budowa drogi gminnej o długości 0,998 km.