WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Wyjątkowe Święto w ZSS w Dzietrznikach

[ 2017-10-25 ]
WYJĄTKOWE ŚWIĘTO W ZSS W DZIETRZNIKACH
 
14 października w ZSS im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach miała miejsce piękna uroczystość – jubileusz 80-lecia Szkoły oraz 15. rocznica nadania sztandaru i imienia. Myślą przewodnią były słowa:
„Szkoła jest stróżem przeszłości, piastunem teraźniejszości
i siewcą przyszłości”.
Obchody jubileuszu rozpoczęły się przemarszem zaproszonych gości, społeczności szkolnej oraz lokalnej w asyście Pocztów Sztandarowych, przy dźwiękach Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod kierunkiem pana Bogdana Krzaka do kościoła parafialnego. O godzinie 10.00 rozpoczęła się uroczysta msza święta, którą celebrował ksiądz proboszcz Tomasz Schabowicz.
Bardzo ważnym punktem uroczystości było odsłonięcie i poświęcenie tablicy pamiątkowej umieszczonej na budynku szkoły, na której widnieje napis:
„W podziękowaniu tym, którzy tworzyli historię naszej szkoły, sercem, talentem
i pracą przyczyniając się do jej rozwoju.”
Następnie płk rez. Alfred Kabata – Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej udekorował sztandar naszej szkoły Złotym Medalem za Zasługi dla Związku Oficerów Rezerwy RP z okazji jubileuszu 80-lecia oraz upamiętniania ważnych wydarzeń historycznych, a także działań podejmowanych na rzecz patriotycznego wychowania dzieci i młodzieży.
W dalszej części uroczystości, która odbywała się na sali gimnastycznej, pani dyrektor Bożena Kiedos serdecznie powitała zaproszonych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas m. in. Radny Sejmiku Wojewódzkiego - pan Andrzej Chowis, Starosta Wieluński - p. Andrzej Stępień, Dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej - p. Jan Książek, Prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – płk rezerwy Alfred Kabata, Prezes Okręgu Łódzkiego ZORRP - pan Zbigniew Kuleta, Wójt Gminy Pątnów – pan Jacek Olczyk.
Z historią szkoły zapoznał zebranych dr Jacek Olczyk - Wójt Gminy Pątnów, który z okazji jubileuszu opracował okolicznościowy biuletyn zatytułowany „Dzieje szkoły w Dzietrznikach. Rys historyczny wydany z okazji 80 – tej rocznicy ukończenia budowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach (1937-2017)”. Dowiedzieliśmy się wielu bardzo ciekawych informacji na temat losów naszej szkoły na przestrzeni 80-u lat.
Na prośbę pani dyrektor minutą ciszy uczczono pamięć tych osób, których już nie ma wśród nas, a swoją pracą, zaangażowaniem, talentem i sercem szczególnie przyczynili się do rozwoju naszej szkoły- pana  Wincentego Placka, pana Feliksa Śmiechowicza, pana Wiesława Żarnowskiego oraz pani Aliny Stasiak.
Następnie uczniowie zaprezentowali bardzo ciekawą część artystyczną - fragmenty liryczne, ciekawostki związane z nauczaniem w dawnej szkole, scenki teatralne z życia patrona szkoły- króla Władysława Jagiełły oraz piękny taniec dworski. Wszyscy byli pod wrażeniem występu naszej młodzieży oraz barwnych strojów przygotowanych na tę okazję.
Na zakończenie części artystycznej uczniowie złożyli ciepłe życzenia pedagogom oraz pracownikom oświaty z okazji Dnia Edukacji Narodowej, dedykując piosenkę „Pięknie żyć”  w wykonaniu najmłodszych uczniów. 
W dalszej części obchodów jubileuszu wysłuchaliśmy przemówień zaproszonych gości, którzy w imieniu reprezentowanych instytucji złożyli wszystkim pracownikom i uczniom szkoły gratulacje z okazji jubileuszu 80-lecia oraz życzenia dalszych osiągnięć i sukcesów.
Pani wicedyrektor Anna Żarnowska odczytała również treści listów, które napłynęły od gości niemogących wziąć udziału w uroczystości.
Nadszedł czas na zwiedzanie naszej szkoły. Przybyli goście, absolwenci zostali zaproszeni do zwiedzania szkoły i obejrzenia przygotowanych na tę okoliczność materiałów. Wszyscy z zaciekawieniem oglądali kroniki szkoły oraz duże fotografie umieszczone na ścianach, na których próbowali rozpoznać swoich bliskich. Goście z przyjemnością dokonywali wpisu do księgi pamiątkowej, a podczas prezentacji multimedialnej mogli zobaczyć, jak z biegiem czasu zmieniała się szkoła w Dzietrznikach. Na zakończenie zaproszono uczestników uroczystości na poczęstunek.
Uroczystość jubileuszowa uświadomiła wszystkim, że nasza szkoła to placówka z tradycjami, szanująca i kultywująca swą historię, gdzie najważniejszy jest uczeń, duszą szkoły - nauczyciel, a dumą - jej absolwenci. Ten wyjątkowy jubileuszowy dzień stał się okazją do wyrażenia wdzięczności wszystkim, którzy szkołę tworzyli, tworzą ją obecnie, wspierają  i stanowią o jej przyszłości.
Pani dyrektor Bożena Kiedos składa serdeczne podziękowanie wszystkim nauczycielom, pracownikom obsługi, rodzicom, uczniom, organowi prowadzącemu, wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia uroczystości jubileuszu 80-lecia powstania szkoły.
Naszej szkole życzymy kolejnych wspaniałych lat.
Galeria zdjęć: