WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Jubileusz 80-lecia szkoły w Dzietrznikach

[ 2017-10-19 ]
14 października 2017 r. podczas jubileuszu 80 – lecia Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego w Warszawie Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej udekorował sztandar szkoły Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP.
Decyzję Zarządu Głównego o odznaczeniu szkoły Złotym Medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP odczytał Zbigniew Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego Związku Oficerów Rezerwy RP.
Delegację ZOR RP ponadto stanowili: Iwona Krzysmańska i Damian Filipek.
Uroczystość rozpoczęła zbiórka na placu szkolnym i przemarsz spod szkoły do miejscowego kościoła uczniów, nauczycieli, zaproszonych gości i orkiestry.
Koncelebrowanej mszy św. przewodniczył proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa ks. Tomasz Schabowicz.
Po powrocie na plac szkolny Bożena Kiedos – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach przedstawiła program przebiegu obchodów jubileuszowych i oddała głos prowadzącej dalszą część uroczystości Annie Żarnowskiej wicedyrektor szkoły.
Następnie odsłonięto i poświęcono tablicę pamiątkową umieszczoną na budynku szkoły. Dalsza część uroczystości odbywała się w sali gimnastycznej. Dyrektor szkoły Bożena Kiedos powitała zaproszonych gości, wśród których byli m.in.: Andrzej Chowis – radny Sejmiku Województwa Łódzkiego, Andrzej Stępień – starosta Powiatu Wieluńskiego, Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, Andrzej Jaźwiec – prezes Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Wieluniu, Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej.
Historię szkoły w Dzietrznikach przedstawił Jacek Olczyk – wójt Gminy Pątnów, który specjalnie na jubileusz szkoły opracował broszurę zatytułowaną „Dzieje szkoły w Dzietrznikach. Rys historyczny wydany z okazji 80 – ej rocznicy ukończenia budowy Publicznej Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach (1937-2017)”. Uczestnicy uroczystości otrzymali ją na zakończenie obchodów jubileuszowych. Jak podkreślił autor 80 – lecie dotyczy budynku szkolnego, a nie szkolnictwa w Dzietrznikach, którego historia sięga 1872 r.
Kolejnym punktem uroczystości był program artystyczny wykonany przez uczniów, a nawiązujący do zmian jakie zachodziły w polskiej szkole na przestrzeni 80 lat oraz do wydarzeń, kiedy w Polsce panował patron szkoły król Władysław Jagiełło.
Po zakończonym programie artystycznym głos zabrali zaproszeni goście, a wśród nich płk rez. Alfred Kabata i Zbigniew Kuleta. Prezes ZOR RP z okazji jubileuszu 80 – lecia szkoły przekazał na ręce dyrektor Bożeny Kiedos okolicznościową statuetkę, a Zbigniew Kuleta list gratulacyjny. Głos zabrało także kilkoro byłych uczniów i absolwentów, w tym Iwona Krzysmańska. Przekazała ona upominek dyrektor Bożenie Kiedos i wicedyrektor Annie Żarnowskiej.
List gratulacyjny skierowany do uczestników uroczystości przez Zbigniewa Rau – Wojewodę Łódzkiego odczytała wicedyrektor Anna Żarnowska.
Po części oficjalnej, gości, byłych nauczycieli oraz absolwentów szkoły zaproszono na poczęstunek. Można było także zapoznać się z retrospekcyjną prezentacją multimedialną dotyczącą 80 – lecia szkoły, zwiedzić wystawę, a byli absolwenci i uczniowie (jednym z nich był płk rez. Alfred Kabata) mieli możliwość spotkać się i rozmawiać z ich byłymi nauczycielami i wychowawcami. Spotkania te, niejednokrotnie po kilkudziesięciu latach, były bardzo wzruszające.

źródło: www.zorrp.org
Galeria zdjęć: