Aktualności

„Zawalcz o swoje życie zanim będzie za późno” – badania profilaktyczne USG jamy brzucha i piersi

[ 2017-10-06 ]
Projekt znalazł się wśród 596 projektów, które spełniały wymogi formalne i jest pod pozycją 471 na liście zadań dopuszczonych do głosowania i zgłoszonych do budżetu obywatelskiego samorządu województwa łódzkiego na rok 2018.
Zadanie dotyczy wykonania badań profilaktycznych, USG jamy brzucha, USG piersi na terenie subregionu zachodniego obejmującego powiaty: poddębicki, zduńskowolski, pabianicki, łaski, sieradzki, wieruszowski, wieluński, pajęczański.
Głównym celem zadania jest zapobieganie i wczesne zdiagnozowanie zmian nowotworowych. Wykonanie badań przyczyni się do wczesnego wykrycia choroby nowotworowej, wcześniejszego podjęcia decyzji o leczeniu onkologicznym oraz poprawy zdrowia a tym samym wpłynie na  komfort psychiczny osoby badanej oraz przedłużenie jej życia.
Całkowity koszt projektu to 296 000 zł. Może on uzyskać wsparcie z BO WŁ, pod warunkiem uzyskania możliwie najwyższej liczby głosów mieszkańców.
Mechanizm BO WŁ opiera się na zgłaszaniu pomysłów przez lokalną społeczność województwa. Na poparcie każdej propozycji należy zebrać podpisy minimum 50 osób. Potem następuje weryfikacja i jeśli pomysł przejdzie ją pozytywnie, zostanie poddany głosowaniu mieszkańców. Tu ważna uwaga: każdy może głosować tylko raz na jedno przedsięwzięcie. Propozycje o największym poparciu zostaną zrealizowane przez samorząd województwa w roku 2018.
11 września Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął ostateczną listę zadań dopuszczonych do głosowania, zgłoszonych do BO WŁ na rok 2018. Teraz wszystko zależy od liczby głosów oddanych na poszczególne inwestycje. – Zachęcamy mieszkańców powiatu do wzięcia udziału w głosowaniu. Od 2 do 22 października w Sali 126 Starostwa Powiatowego w Wieluniu jest  dostępna urna do głosowania i karty do głosowania.
Głosować można również elektronicznie – za pośrednictwem strony  bo.lodzkie.pl do 31 października 2017 r.
 oraz drogą pocztową, poprzez wysłanie karty do głosowania na adres:
 Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, al. Marszałka Józefa Piłsudskiego 8, 90-001 Łódź.
Wyniki głosowania zostaną ogłoszone do 30 listopada.
Po szczegółowe informacje na temat BO WŁ odsyłamy na stronę internetową bo.lodzkie.pl.