WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Sterylizacja i kastracja psów i kotów

[ 2017-10-04 ]
Wójt Gminy Pątnów informuje, że właściciele psów i kotów mogą uzyskać dofinansowanie za zabieg sterylizacji samic i kastracji samców w wysokości 50 % poniesionych kosztów zabiegu. Dofinansowanie przysługuje mieszkańcom zameldowanym na pobyt stały, na terenie gminy Pątnów. W 100% Gmina finansuje koszty usypiania ślepych miotów psów lub kotów, dla których nie ma możliwości zapewnienia właścicieli. Zabieg uśpienia zostanie sfinansowany jednokrotnie po uprzednim złożeniu przez posiadacza deklaracji o sterylizacji suki lub kotki.
W celu wykonania powyższych zabiegów należy zgłosić się po skierowanie do Urzędu Gminy w Pątnowie (pokój nr 101, I piętro), posiadać aktualne szczepienie psa przeciw wściekliźnie, a po otrzymaniu skierowania należy ustalić termin wykonania zabiegu z lekarzem weterynarii Marianem Nowakiem pod nr telefonów: 600 151 430, (43) 841 27 92.
Skorzystanie z dofinansowania zabiegów sterylizacji, kastracji i uśpienia ślepych miotów możliwe będzie do czasu wyczerpania środków finansowych na ten cel, które zostały na rok 2017 zabezpieczone w wysokości 2017 r.
Dofinansowanie zabiegów ma na celu ograniczenie bezdomności zwierząt domowych oraz świadome kontrolowanie rozrodczości czworonogów przez ich wła-ścicieli. W związku z licznymi przypadkami odławiania wałęsających się bezdomnych psów na terenie naszej gminy przez specjalistyczną firmę i umieszczania ich w schronisku dla zwierząt w roku 2016 Gmina Pątnów na ten cel zmuszona była wydatkować 58 448,37 zł.
Jeśli ktoś byłby zainteresowany adopcją psa ze schroniska, zapraszamy do odwiedzenia fotogalerii czworonogów na stronie www.patnow.pl.