Aktualności

Złote Gody w Gminie Pątnów

[ 2017-09-27 ]
15 września 2017 roku w Sołeckim Centrum Kultury Sportu i Rekreacji w Dzietrznikach odbył się jubileusz Złotych Godów 15 par małżeńskich z terenu Gminy Pątnów. W tym wyjątkowym wydarzeniu małżonkom towarzyszyli znamienici goście: Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk, Starosta Powiatu Wieluńskiego Andrzej Stępień, Radny Sejmiku Województwa Łódzkiego Andrzej Chowis, Przewodniczący Rady Gminy Pątnów Maciej Nowak i Sekretarz Gminy Pątnów Beata Marczak.
50 rocznica zawarcia związku małżeńskiego, to wyjątkowa okazja do spojrzenia na minione lata, dokonania podsumowań i wzbudzenia refleksji nad zmieniającym się na przestrzeni lat uczuciem dwojga ludzi. Jak mówiła kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Pątnowie – Karolina Mikołajczyk „…miłość jest dawaniem, nie braniem, budowaniem, nie niszczeniem, zaufaniem, nigdy zwodzeniem, cierpliwym znoszeniem i wiernym dzieleniem każdego sukcesu i każdego smutku”.
Szanowni Jubilaci usłyszeli szczere życzenia z ust Wójta Gminy Pątnów Jacka Olczyka i zaproszonych gości.
Po licznych życzeniach i gratulacjach nadszedł czas na uroczystą dekorację Jubilatów. Z rąk Pana Starosty, który reprezentował Prezydenta RP, Dostojni Jubilaci obchodzący Złote Gody otrzymali medale za długoletnie pożycie i stosowne legitymacje. Wszystkie pary zostały obdarowane kwiatamii pamiątkowymi filiżankami ufundowanymi przez Gminę Pątnów. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Dętej „Ogniki” pod przewodnictwem Pana Bogdana Krzaka.
Nie brakowało wzruszeń i serdecznych uśmiechów. Jubilaci chętnie dzieli się między sobą wspomnieniami sprzed 50 lat, wracając do dnia, kiedy poznali swoje „drugie połówki”. Wspólne biesiadowanie było niezwykłym przeżyciem dla zaproszonych gości, ale przede wszystkim dla Jubilatów, którymi byli:
1.   Jan i Anastazja Rogalowie
2.   Stanisław i Halina Lasotowie
3.   Czesław i Krystyna Łyczkowie
4.   Bolesław i Teresa Idasiakowie
5.   Szczepan i Stanisława Pankowie
6.   Stanisław i Zofia Krzemińscy
7.   Czesław i Józefa Gajdowie
8.   Marian i Marianna Jajczakowie
9.   Zenon i Maria Dubasowie
10. Jan i Janina Wujcowie
11.Bronisław i Danuta Dubasowie
12. Jan i Janina Krajewscy
13. Mieczysław i Krystyna Lachowie   
14.Stanisław i Genowefa Kiedosowie
15. Jerzy i Czesława Łuczakowie
Galeria zdjęć: