WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Stypendia naukowe Wójta Gminy Pątnów

[ 2017-08-29 ]
W tym roku po raz drugi zostały przyznane Stypendia naukowe Wójta Gminy Pątnów. W dniu 23 czerwca 2017 r. w dzień zakończenia roku szkolnego we wszystkich trzech Zespołach Szkół zostały przyznane stypendia naukowe dla najzdolniejszych uczniów klas IV-VI szkół podstawowych i gimnazjów. Takich stypendiów przyznaliśmy 34, co stanowi 6% całej społeczności szkolnej. Natomiast 29 sierpnia wręczono je 17 uczniom szkół ponadgimnazjalnych, którzy są mieszkańcami gminy Pątnów. Prymusi mogli liczyć na nagrodę w wysokości 400 złotych oraz list gratulacyjny. Żeby otrzymać stypendium naukowe, uczeń szkoły podstawowej musiał uzyskać średnią ocen co najmniej 5,0, gimnazjalistę obowiązywała średnia z ocen 4,85 a ucznia szkoły ponadgimnazjalnej 4,75. Wszyscy stypendyści musieli mieć ocenę z zachowania minimum bardzo dobrą. Stypendystami zostali jednak również ci uczniowie, którzy są laureatami konkursów i zawodów organizowanych na szczeblu wojewódzkim.
W Zespole Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach stypendium otrzymało 8,8 % wszystkich uczniów, w tym 6 uczniów szkoły podstawowej oraz 8 uczniów gimnazjum, w Zespole Szkół Samorządowych im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym stypendium otrzymało 5,44 % wszystkich uczniów, w tym 5 uczniów szkoły podstawowej i 3 uczniów gimnazjum, natomiast w Zespole Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie stypendium otrzymało 4,71 % wszystkich uczniów, w tym 6 uczniów szkoły podstawowej i 6 uczniów gimnazjum. Wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych stypendystami zostali: 9 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Wieluniu, 4 uczniów II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusza Korczaka w Wieluniu, 3 uczniów Technikum w Zespole Szkół nr 1 w Wieluniu oraz 1 uczennica Technikum nr 1 w Zespole Szkół Chemiczno-Medycznych i Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej–Curie w Tarnowskich Górach.
Najwyższą średnią z ocen 5,45 w szkołach podstawowych miały dwie uczennice z Zespołu Szkół Samorządowych im. Króla Władysława Jagiełły w Dzietrznikach, w gimnazjum najwyższą średnią z ocen 5,20 miała uczennica Zespołu Szkół Samorządowych im. Wł. St. Reymonta w Pątnowie, natomiast stypendystą ponadgimnazjalnym z najwyższą średnią 5,38 był uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Janusz Korczaka w Wieluniu.
Nagrodzonym gratulujemy a wszystkim uczniom życzymy w roku szkolnym 2017/2018 wielu sukcesów naukowych i sportowych.
Galeria zdjęć: