WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Mieszkańcy gminy Pątnów

[ 2016-01-22 ]

Zima to trudny okres nie tylko dla dzikich zwierząt, które muszą przygotować się na falę siarczystych mrozów i niedostatek żywności. Dodatkowe zadania maja również właściciele zwierząt domowych i gospodarskich. Każdy kto utrzymuje zwierzę domowe, (najczęściej są to psy i koty) ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące przed zimnem oraz opadami deszczu i śniegu, z dostępem do światła dziennego. Pomieszczenie to musi umożliwiać swobodną zmianę pozycji ciała, być zaopatrzone w odpowiednią karmę i zapewnić stały dostęp do wody. Podobne obowiązki wiążą się z hodowlą zwierząt gospodarskich, ich właściciele musza zapewnić im opiekę i właściwe warunki bytowania. Warunki chowu lub hodowli zwierząt nie mogą powodować urazów i uszkodzeń ciała lub innych cierpień. Zachowanie polegające na wystawianiu zwierzęcia domowego na działanie warunków atmosferycznych, które zagrażają jego zdrowiu lub życiu, jest uznawane przez przepisy prawa za znęcanie się. Tak samo jest traktowane utrzymywanie zwierząt w niewłaściwych warunkach bytowania, w tym utrzymywanie ich w stanie rażącego zaniedbania lub niechlujstwa. W sezonie zimowym rośnie również liczba zwierząt domowych porzuconych przez właścicieli. Osoby, które zdecydują się na ten krok, popełniają przestępstwo. Celowe porzucenie psa, kota lub innego zwierzęcia jest występkiem ściganym z urzędu. Osoby, które są świadkami takiego zdarzenia, powinny zgłosić to do najbliższej jednostki policji.
Osoby, które znęcają się nad zwierzętami, muszą liczyć się ze szczególnie dotkliwymi sankcjami. Temu, komu zostanie to udowodnione, może zostać wymierzona kara grzywny, ograniczenia wolności, a nawet pozbawienia wolności do lat 2. Sprawca działający ze szczególnym okrucieństwem może zostać skazany na 3 lata więzienia. Za znęcanie się nad zwierzęciem uznane jest najczęściej - oprócz wspomnianych przykładów zachowań – także bicie twardymi przedmiotami, okaleczanie czy złośliwe straszenie.
Posiadacze psów muszą pamiętać o nowych obowiązkach, których wypełnianie może być szczególnie kontrolowane w czasie zimowych chłodów. Nie mogą oni trzymać czworonogów przez cały czas na łańcuchu. Przed 1 stycznia 2012 roku było to dozwolone, pod warunkiem że uwięź, na której było trzymane zwierzę, nie krępowała jego ruchów ani nie powodowała u niego urazów ani cierpień. Teraz przepisy zabraniają trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Co ważne, ustawa o ochronie zwierząt wskazuje wprost, że długość łańcucha nie może być krótsza niż 3 metry.
Nie można już sprzedawać zwierząt domowych na targowiskach, targach i giełdach. Karalne jest dzisiaj również puszczanie psów bez możliwości ich kontroli. Zakaz nie obejmuje jedynie terenu prywatnego, jeżeli jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Poza tym nowe przepisy nakładają na wszystkich obywateli jeszcze jeden obowiązek: każdy kto napotka porzuconego psa lub kota, w szczególności pozostawionego na uwięzi, musi powiadomić o tym najbliższe schronisko dla zwierząt, urząd gminy lub policję.
Pragnę poinformować, że gmina ma opracowany „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Pątnów” który uchwalany jest co roku w miesiącu marcu przez Radę Gminy. Funkcję koordynatora odpowiedzialnego za działania związane z realizacją opracowanego programu pełni inspektor ds. rolnictwa, leśnictwa, geodezji i gospodarki gruntami w Urzędzie Gminy Pątnów tel. służbowy 43/8865220.