WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

„Wędrówki Ekoludków”

[ 2017-06-28 ]

Projekt pn. „Wędrówki Ekoludków” – edukacja ekologiczna w Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym w ZSS im. Jana Pawła II Wielkiego w Załęczu Małym został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

 

www.zainwestujwekologie.pl

wartość ogólna zadania: 14 990,93 PLN

wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: dotacja w wysokości 12 740,00 PLN.

opis zakresu projektu:  Projekt Edukacji Ekologicznej „Wędrówki Ekoludków” przeprowadzony był dla przedszkolakóww Publicznym Przedszkolu w Załęczu Małym.W ramach realizacji projektu odbyły się następujące zadania: zakupione lupy, lornetki i siatki na motyle były nieodłącznym ekwipunkiem spacerów i wycieczek po bliższej i dalszej okolicy: wycieczki piesze do lasu, na łąkę i pole, których celem było obserwowanie roślinności, ptaków i zwierząt. Podczas eskapad ekologicznych dzieci miały okazję zapoznać się z różnorodnymi ekosystemami. Poznały budowę drzew, nauczyły się odróżniać drzewa liściaste i iglaste, poznały mieszkańców łąk i pól. Miały okazje podziwiać las, łąkę i pole w różnych porach roku. Elementami projektu były również: wycieczka do Borysewa, gdzie jadąc kolejką dzieci mogły podziwiać najgroźniejsze drapieżniki świata, zwiedzanie ścieżki edukacyjnej w Mikrokosmosie w Ujeździe, gdzie przewodnik zapoznał dzieci z życiem owadów i roślin, jak również wizyta w Palmiarni i Ogrodzie Botanicznym w Łodzi, gdzie dzieci poznały różnorodne rodzime i egzotyczne gatunki roślin, drzew i krzewów. W ramach projektu dzieci odbyły także wycieczkę do szkółki leśnej w Mierzycach, której celem było przybliżenie im pracy leśniczego oraz zdobycie informacji na temat dokarmiania zwierząt zimą. Działania rozpoczęliśmy od zakupu istotnych pomocy dydaktycznych, które były niezbędne do realizacji projektu. Pozyskane lupy, lornetki, siatki na motyle uatrakcyjniły zajęcia, wzmogły ciekawość dzieci co do odkrywania tajników przyrody, zachęciły do poszukiwania, obserwowania i wyciągania wniosków. Zakupione materiały plastyczne pozwoliły na tworzenie ciekawych prac plastycznych, gazetek dla rodziców, zostały wykorzystane do konkursów i oprawy plastycznej przedszkolnych działań. Doposażenie sali przedszkolnych w nowe pomoce dydaktyczne: makatki, gry planszowe, plansze demonstracyjne sprawiło, że dzieci mogą realizować swoje pomysły i zabawy w lepszych warunkach, rozwijać swoje zainteresowania przyrodnicze, pogłębiać wiedzę dotyczącą właściwego zachowania się w lesie, uczyć się segregacji śmieci oraz ochrony przyrody. Trwałym efektem projektu pt. „Wędrówki Ekoludków” są zakupione pomoce edukacyjne, które wzbogaciły wyposażenie sali przedszkolnych i dają możliwość korzystania z nich w przyszłości. Zakupione zostały też materiały plastyczne, dzięki którym możliwe były nasze działania.