WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Uczniowie z Dzietrznik na gali konkursu o Marszałku Piłsudskim w Warszawie

[ 2017-06-01 ]
26 maja 2017 r. uczniowie Szkoły Podstawowej w Dzietrznikach wraz z wicedyrektorem Anną Żarnowską i nauczycielem Alicją Stasiak uczestniczyli w Centralnej Bibliotece Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w gali wręczenia nagród w ogólnopolskim  konkursie dla dzieci i młodzieży szkolnej „Marszałek Józef Piłsudski – twórca odzyskanej niepodległości, w 150 rocznicę urodzin” zorganizowanym przez Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyróżnienie specjalne i puchar wójta Gminy Pątnów otrzymała Maria Żarnowska, a wyróżnienie Martyna Ramus. Laureatki otrzymały także nagrody rzeczowe i dyplomy. Pozostali uczniowie, którzy brali udział w konkursie  otrzymali upominki ufundowane przez wójta Gminy Pątnów. Upominkami nagrodzeni zostali: Magdalena Madeła, Katarzyna Błach, Zuzanna Wcisło, Zuzanna Jachymska, Wiktoria Pochrzęst, Szymon Zaręba, Katarzyna Pęcherz.
Dyplom - podziękowanie odebrała również Alicja Stasiak – nauczycielka pod której kierunkiem uczniowie przygotowywali prace.
Wójt Gminy Pątnów Jacek Olczyk był jednym z fundatorów nagród.
Gościem honorowym gali konkursowej była minister Anna Maria Anders - sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, która jest matką chrzestną sztandaru Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
W gali finałowej konkursu udział wzięło prawie 300 osób, w tym laureaci, nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice i zaproszeni goście. Uczestników gali powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej.
Nagrody rzeczowe, puchary i dyplomy odebrało prawie 100 nagrodzonych uczniów. Wręczali je minister Anna Maria Anders, poseł Barbara Dziuk, płk rez. Alfred Kabata i fundatorzy obecni na gali.
Nagrody w konkursie ufundowali m.in.. Beata Szydło – Prezes Rady Ministrów, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej, wojewodowie, samorządy wojewódzkie i  gminne, firmy oraz Związek Oficerów Rezerwy RP.
Podczas gali z koncertem pieśni patriotycznych i pokazem musztry paradnej wystąpił  Chór Dziecięcy Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Żołnierze Września  1939 Garnizonu Dęblin” z Ryk.