WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Usuwanie azbestu i wyrobów azbestowych

[ 2017-04-28 ]
Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 30.03.2017 r. zamieścił na swojej stronie internetowej informację, że z dniem 01.04.2017 r. zamyka nabór wniosków o udzielenie dofinansowania w formie dotacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest, z uwagi na znaczne przekroczenie kwoty wnioskowanej w stosunku do zaplanowanych na ten cel środków.
W związku z powyższym nie został złożony wniosek o dofinansowanie do usuwania azbestu z terenu gminy Pątnów. Do czasu uzyskania przez Gminę Pątnów dofinansowania, akcja usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy Pątnów zostaje wstrzymana.