WAŻNY KOMUNIKAT
    Zmiana rachunku bankowego dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - nr konta bankowego: 50 9256 0004 0075 8190 2000 0170     

Aktualności

Pomóżmy gimnazjalistom wybrać szkołę

[ 2017-05-12 ]
Decyzja o wyborze szkoły ponadgimnazjalnej jest jedną z najważniejszych, jaką musi podjąć każdy uczeń klasy trzeciej. Od tej decyzji zależy jego przyszłość zawodowa. Rodzic jest najważniejszą osobą wspierającą nastolatka w wyborze szkoły.
W związku z powyższym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców, w Publicznym Gimnazjum w ZSS w Dzietrznikach 27 kwietnia odbyło się spotkanie dla rodziców uczniów klasy I, II i III gim. z doradcą zawodowym PPP w Wieluniu - p. I. Bojarską-Kokot.
Tematem spotkania było „Młodzież szkolna w sytuacji wyboru zawodu”. Pani pedagog przedstawiła czynniki wyboru dalszej drogi kształcenia, najczęściej popełniane błędy podczas podejmowania decyzji oraz ukazała rolę i zadania rodziców- pierwszych i najważniejszych doradców zawodowych w życiu dziecka.
Zwróciła uwagę na zainteresowania zawodowe, cechy temperamentu i osobowości oraz czynniki zdrowotne, które mają znaczący wpływ na podejmowanie decyzji o wyborze szkoły i przyszłego zawodu. Podczas spotkania rodzice poinformowani zostali o zmianach zachodzących w kształceniu zawodowym oraz rynku pracy.
Wcześniej, 23 lutego odbyły się warsztaty uczniów kl. III z p. K. Marcinkowskim i p. M. Niezgodą – specjalistami Młodzieżowego Centrum Kariery w Wieluniu. Celem spotkania było zagadnienie z preorientacji zawodowej – "Bilans predyspozycji i umiejętności zawodowych”.
Uczniowie podczas dwugodzinnych zajęć dowiedzieli się, jaką rolę odgrywają zainteresowania w planowaniu przyszłej drogi zawodowej. Wypełniali kwestionariusz zainteresowań zawodowych, określali swoje cechy charakterystyczne, mocne i słabe strony, pogłębili wiedzę  na temat zainteresowań oraz jak można połączyć własne zamiłowania z zawodem wykonywanym w przyszłości. Uzyskali odpowiedzi na wiele nurtujących ich pytań związanych z wyborem szkoły ponadgimnazjalnej.
Mamy nadzieję, że zorganizowane przez pedagoga szkolnego spotkania uczniów i rodziców ze specjalistami w zakresie doradztwa zawodowego pomogą dokonać właściwych wyborów.