WAŻNY KOMUNIKAT
        

Aktualności

Ogłoszenie dot. padłych dzików

[ 2016-01-12 ]
Urząd Gminy Pątnów uprzejmie informuje wszystkich mieszkańców, że istnieje obowiązek zgłaszania do Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wieluniu ul. Kolejowa 63 tel. 43/8433649 wszystkich padłych dzików, w tym również zabitych w wypadkach komunikacyjnych w celu pobrania próbek do badań w kierunku afrykańskiego pomoru świń, przed przekazaniem ich do zakładu utylizacyjnego / Dz.U. z 2015 r. poz. 316 /.